Mensenrechtenschendingen die vandaag de dag nog steeds plaatsvinden

Elke dag worden mensen over de hele wereld hun mensenrechten ontzegd. Van vrouwen die niet dezelfde kansen krijgen als mannen tot kinderen die gedwongen worden te werken, deze schendingen van mensenrechten moeten onmiddellijk worden aangepakt en gestopt. In dit artikel gaan we in op verschillende mensenrechtenschendingen die vandaag de dag nog steeds plaatsvinden.

Mensenrechten schendingen

#1 Racisme

Racisme wordt gedefinieerd als de discriminatie van individuen op basis van hun etnische, raciale of nationale afkomst. Het kan zich op verschillende manieren manifesteren, waaronder haatzaaien, discriminatie op het gebied van huisvesting of werkgelegenheid en geweld. Racisme is een schending van de mensenrechten en is veroordeeld door internationale instanties zoals de Verenigde Naties. In de afgelopen jaren is er in veel landen over de hele wereld een heropleving van racisme geweest. Dit is aangewakkerd door populistische politici die minderheidsgroepen tot zondebok hebben gemaakt voor economische en sociale problemen. Racisme is schadelijk voor zowel individuen als samenlevingen en moet worden bestreden wanneer het zich voordoet.

#2 Politiegeweld

Politiegeweld is een plaag die gemeenschappen in het hele land blijft treffen. Ondanks recente hervormingen worden veel te veel mensen nog steeds onderworpen aan buitensporig geweld en mishandeling door de wetshandhavers. In veel gevallen vinden deze incidenten plaats zonder enige rechtvaardiging. Als gevolg hiervan blijft politiegeweld een ernstige schending van de mensenrechten.

Ondanks de inspanningen van hervormers blijft politiegeweld een ernstig probleem in de Verenigde Staten. In 2017 waren er 1.094 gemelde gevallen van doden door politieagenten. Dit was in feite een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, ondanks het feit dat de geweldscriminaliteit daalde. Bovendien weerspiegelen deze cijfers alleen de gevallen die zijn gemeld - de werkelijke omvang van het probleem is waarschijnlijk veel groter. Afro-Amerikanen worden onevenredig zwaar getroffen door politiegeweld, waarbij ongewapende zwarte mannen zeven keer meer kans hebben om door de politie te worden gedood dan ongewapende blanke mannen.

Er zijn een aantal stappen die moeten worden genomen om dit probleem aan te pakken. Eerst en vooral is er een betere opleiding nodig voor wetshandhavers. Daarnaast moet er meer verantwoordelijkheid komen voor ambtenaren die zich schuldig maken aan wangedrag.

#3 Kinderarbeid

Kinderarbeid is een term die wordt gebruikt om de tewerkstelling van kinderen onder de 18 jaar te beschrijven in werk dat als gevaarlijk of schadelijk voor hun gezondheid en welzijn wordt beschouwd. Geschat wordt dat er wereldwijd meer dan 168 miljoen kinderarbeiders zijn, van wie velen gedwongen worden om lange uren en weinig loon in gevaarlijke omstandigheden te werken. Kinderarbeid is nog steeds een groot probleem in veel ontwikkelingslanden, waar gezinnen vaak afhankelijk zijn van het inkomen van hun kinderen om te overleven. Kinderarbeid is niet alleen een schending van de mensenrechten, maar heeft ook een negatieve invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen, hun scholing en toekomstperspectief. Hoewel er enige inspanningen zijn geleverd om het probleem van kinderarbeid aan te pakken, moet er nog veel meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle kinderen van hun kindertijd kunnen genieten en hun volledige potentieel kunnen bereiken.

#4 Slavernij en mensenhandel

Slavernij is een praktijk die al eeuwen bestaat, en het gebeurt nog steeds. Er zijn naar schatting 40 miljoen mensen wereldwijd die momenteel in slavernij leven, en de meerderheid van hen zijn vrouwen en meisjes. Slavernij kan vele vormen aannemen, waaronder dwangarbeid, seksuele uitbuiting en kindhuwelijken. Helaas zijn slavernij en mensenhandel vandaag de dag nog steeds grote problemen in de wereld. Elk jaar worden miljoenen mensen verhandeld voor dwangarbeid of seksuele slavernij. Dit is een ernstige schending van de mensenrechten en daar moet een einde aan komen. Om een einde te maken aan slavernij en mensenhandel, moeten we het probleem onder de aandacht brengen en ervoor zorgen dat slachtoffers de hulp krijgen die ze nodig hebben. We moeten ook meer doen om te voorkomen dat deze misdaden überhaupt plaatsvinden.

#5 Gebrek aan toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen

Het is moeilijk te geloven dat toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen in de 21e eeuw nog steeds een groot probleem is. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben ongeveer 2,4 miljard mensen geen toegang tot schoon water en hebben ongeveer 4,5 miljard mensen geen toegang tot adequate sanitaire voorzieningen. Dit gebrek aan toegang kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder diarree, cholera en tyfus. Daarnaast kan het ook leiden tot ondervoeding en armoede. Wat deze situatie nog onaanvaardbaar maakt, is dat het een schending van de mensenrechten is. De Verenigde Naties hebben het recht op schoon water en sanitaire voorzieningen erkend als een fundamenteel mensenrecht. De vooruitgang om ervoor te zorgen dat alle mensen toegang hebben tot deze basisbehoeften verloopt echter traag. Bovendien heeft de COVID-19-pandemie duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar veel gemeenschappen zijn als het gaat om toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen. Het is duidelijk dat er meer moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot deze fundamentele mensenrechten.

Lees hier meer over wereldwijde ziektes >>

#6 Gebrek aan toegang tot onderwijs

Volgens de Verenigde Naties is onderwijs een fundamenteel mensenrecht. Desondanks zijn er nog steeds miljoenen mensen over de hele wereld die geen toegang hebben tot onderwijs. Vaak is dit te wijten aan armoede of conflicten, maar het kan ook het gevolg zijn van discriminatie of simpelweg een gebrek aan infrastructuur. Hoewel er de afgelopen jaren enige vooruitgang is geboekt, blijft de alfabetiseringsgraad wereldwijd relatief laag en moet er nog veel worden gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om onderwijs te volgen. Naast de intrinsieke waarde van onderwijs zijn er ook veel praktische voordelen. Mensen met een opleiding hebben meer kans om werk te vinden, een hoger inkomen te verdienen en op een zinvolle manier bij te dragen aan hun gemeenschap. 

Lees hier ook de enorme hoeveelheid potentie het onderwijs teweeg brengt>>

#7 Geweld tegen vrouwen

Hoewel het moeilijk te geloven is, is geweld tegen vrouwen nog steeds een zeer reëel probleem in de wereld van vandaag. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties krijgt één op de drie vrouwen in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Dit is een ontstellende statistiek die aangeeft dat er veel meer moet worden gedaan om de rechten van vrouwen te beschermen. Hoewel er de afgelopen jaren enige vooruitgang is geboekt, blijft het een feit dat nog steeds te veel vrouwen het slachtoffer worden van geweld. Dit is een schending van hun mensenrechten en daar moet een einde aan worden gemaakt. Er zijn veel manieren om dit te bereiken, maar een van de belangrijkste is om het bewustzijn van het probleem te vergroten. Wanneer meer mensen zich bewust zijn van het probleem, kunnen ze regeringen en andere instellingen onder druk zetten om actie te ondernemen.

#8 Schendingen van de rechten van inheemse volkeren

Schendingen van de rechten van inheemse volkeren zijn nog steeds een schending van de mensenrechten. Dit komt omdat de inheemse volkeren dezelfde rechten hebben als alle andere mensen, en deze rechten moeten worden gerespecteerd. De schending van de rechten van inheemse volkeren kan vele vormen aannemen, waaronder fysiek geweld, economische uitbuiting en culturele onderdrukking. Veel inheemse volkeren wordt ook hun recht op zelfbeschikking ontzegd, wat betekent dat ze hun eigen lot niet kunnen bepalen. Dit kan leiden tot verlies van land, taal en cultuur. De situatie van inheemse volkeren wordt vaak verergerd door discriminatie en vooroordelen. Daardoor worden hun mensenrechten vaak op meerdere manieren geschonden.

Bekijk ook eens:
Uw advertentie hier?
Meer in deze categorie? Bekijk deze artikelen dan ook eens